Adrian Stokes (1887-1927)

De Ierse arts Adrian Stokes in 1917 publiceerde in The Lancet als eerste dat de bacterie Spirochaeta icterohaemorrhagiae -  de verwekker van epidemische geelzucht - kon worden geïsoleerd uit nieren van ratten. Daarop volgde een campagne voor bestrijding van ratten in de loopgraven, waarmee de ziekte werd ingedamd.

Adrian Stokes en ‘trench jaundice